[x] ปิดหน้าต่างนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
'ซิโก้' เปิดใจคุมท่าเรือเกมแรก ไม่ซีเรียสแพ้เละ ใจเย็นเพิ่งมาแค่ 2 วัน(25 มิ.ย. 2560, 22:15) อิตัลไทย ได้ทำรถไฟสีแดงต่อ เร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเกิดซ้ำ(25 มิ.ย. 2560, 22:15) จัดเต็ม! ประมวลภาพ 'ซิโก้' เปิดหัวคุมท่าเรือเกมแรกโดนแข้งเทพถล่มยับ(25 มิ.ย. 2560, 22:00) จ.ส.ต.เครียดจัด คว้าปืนเป่าขมับตัวเองเจ็บสาหัส คาป้อม ตร.ภาค 5 (25 มิ.ย. 2560, 21:50) ใครว่า เมียหลวงนอนกอดทะเบียนสมรส เจอผัวมีกิ๊ก ฟ้องเรียกค่าเสียหายทันที(25 มิ.ย. 2560, 21:32) หงส์ขาวจัดหนัก! จ้องดึง 'โมเรโน-บาสตูเบอร์' เสริมแกร่งแนวรับ(25 มิ.ย. 2560, 21:30) หนุ่มเพชรบูรณ์คิดสั้น เอาหินผูกตัวถ่วงน้ำ ฆ่าตัวตายในบึงมักกะสัน(25 มิ.ย. 2560, 21:19) โปรดหยุดแชร์ 'พ.ร.บ.จราจรใหม่ปรับหนัก' ขนส่งฯระบุความจริงมีแค่ 2เรื่อง(25 มิ.ย. 2560, 21:15) อ่างทอง ช่างเชื่อมเหล็กพลัดตกบ่อเก็บข้าวสูงกว่า 10 ม. อาการสาหัส(25 มิ.ย. 2560, 21:10) พช.-บ.ประชารัฐฯ จัดโครงการ 'ผ้าขาวม้าท้องถิ่น' เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน (25 มิ.ย. 2560, 21:01) เปิดหัวซิโก้ไม่สวย! 'แบงค็อก' บุกถล่ม 'การท่าเรือ' 3-0(25 มิ.ย. 2560, 20:54) โคราช แม่บ้านลูกสองสุดผวา! ตัวประหลาดจะเข้าบ้าน แจ้ง จนท.มาจับ (25 มิ.ย. 2560, 20:53) ปศุสัตว์ชัยนาท แจง 4 โรค ไก่ตายไม่ติดต่อคน ห้ามกินสัตว์ตายผิดปกติ(25 มิ.ย. 2560, 20:53) นักธุรกิจกระทุ่มแบน จัดงานบวชลูกหลาน โปรยทานแจก จยย. ทองคำกว่า 2 ล้าน(25 มิ.ย. 2560, 20:45) พิษณุโลก ฝนหนักถนนลื่น เก๋งประสานงา ครูและเมียดับ ลูกสาวสาหัส (25 มิ.ย. 2560, 20:45) 'นที' ชี้เสียประตูเร็วคือจุดเปลี่ยนของเกม โวเลก 2 คืนฟอร์มแน่(25 มิ.ย. 2560, 20:45) ‘แลมพาร์ด’ เชื่อสิงห์งานหนักแน่ หากเสีย ‘คอสตา’ ออกจากทีม(25 มิ.ย. 2560, 20:30) 'เจษฎา' ชมเปาะทีมเล่นท็อปฟอร์ม ไม่กดดันเล่นต่อหน้า 'ปูลปิส'(25 มิ.ย. 2560, 20:15) 'มาร์ค' ร่อน จม.ถึง กรธ. ติงระบบเลือกตั้งมะกันไม่เหมาะกับไทย(25 มิ.ย. 2560, 20:12) 'เปาลินโญ' โวลั่นทุ่ง! รับบาร์ซาตามขายขนมจีบหวังดึงร่วมก๊วน(25 มิ.ย. 2560, 20:00)
เมนูหลัก
บทเรียนออนไลน์

เว็บไซต์
     >>> สาขาวิชา <<<
+ MBA ยุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ

              >>> คณะ  <<<
+คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
+คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
+คณะครุศาสตร์
+คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


     >>> สำนัก/กอง/สถาบัน <<<
+สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
+สำนักงานอธิการบดี
+สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
+สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
+บัณฑิตวิทยาลัย
+สถาบันวิจัยและพัฒนา
+สถาบันเอเซียศึกษา
+กองนโยบายและแผน

      >>> ลิ้งอื่น ๆ  <<<
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 62 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   อากาศสุรินทร์เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
    เรื่อง : รูปแบบความสามารถของอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 78    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาความสัมพันธ์และระดับการส่งผลของความสามารถและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมชนบท  และ 2) เพื่อสร้างรูปแบบความสามารถของอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์  กลุ่มตัวอย่างจำนวน  280  ราย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการเลือกอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 280 ราย โดยการสุ่มแบบบังเอิญ  และใช้วิจารณญาณในแต่ละอำเภอของจังหวัดสุรินทร์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม  ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ  .865  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของอุตสาหกรรมชนบท และความยั่งยืนในการดำเนินงาน  โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  และทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังกล่าวโดยใช้ t-test  และวิเคราะห์ระดับการส่งผลต่อความยั่งยืนในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้    ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของกลุ่มและความยั่งยืนในการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูง (r = .669) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการศึกษาระดับการส่งผลของความสามารถของกลุ่มทั้ง 6  ด้าน  ที่มีต่อต่อความยั่งยืนในการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์มีการส่งผลอยู่ในระดับมาก  มีค่าเท่ากับ  .705  หรือร้อยละ  49.7  มีค่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±.288 เมื่อทดสอบแล้ว  พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จำนวน  4  ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านการตลาด ( = .392)  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี  ( = .243)  ด้านการผลิต  ( = .218) และด้านการเงิน  ( = .178)  โดยตัวพยากรณ์ที่ทำนายได้ดีที่สุด ได้แก่  ด้านการตลาด  สามารถเขียนสมการพยากรณ์เป็นดังนี้  ความยั่งยืน  =  .794 + .178การเงิน + .392การตลาด + .218การผลิต + .243เทคโนโลยี


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบความสามารถของอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์ 21/ต.ค../2558
      การพัฒนาสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ วิชาโครงสร้างข้อมูล 21/ต.ค../2558
      การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 21/ต.ค../2558
      ระบบสารสนเทศทางการบัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิงแกลบ 21/ต.ค../2558
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 21/ต.ค../2558