[x] ปิดหน้าต่างนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
บทเรียนออนไลน์

เว็บไซต์
     >>> สาขาวิชา <<<
+ MBA ยุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ

              >>> คณะ  <<<
+คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
+คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
+คณะครุศาสตร์
+คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


     >>> สำนัก/กอง/สถาบัน <<<
+สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
+สำนักงานอธิการบดี
+สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
+สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
+บัณฑิตวิทยาลัย
+สถาบันวิจัยและพัฒนา
+สถาบันเอเซียศึกษา
+กองนโยบายและแผน

      >>> ลิ้งอื่น ๆ  <<<
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 62 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   อากาศสุรินทร์เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการ เยาวชนรู้รักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ปี 2
โดย : admin
เข้าชม : 9
จันทร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

กำหนดการโครงการ เยาวชนรู้รักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ปี 2

ตอน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับกับมัคคุเทศก์น้อย ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2560

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
07.30 น.                            ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
08.00 น.                            กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่นักศึกษากับน้องเยาวชน
08.15 น.                            กล่าวเปิดงานโดยท่านนายก อบต.เพี้ยราม
08.30 น.                            บรรยายในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ พลังขับเคลื่อนยุค 4.0”
                                      โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
09.00 น.                            บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “พลังเยาวชนกับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์                                                       ดร.ศุภางค์ นันตา   รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10.30 น.                            พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น.                            แบ่งกลุ่มย่อย  “ค้นหาของดี สร้างแผนที่นำทางท่องเที่ยวชุมชน”    
11.30 น.                            นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
12.30 น.                            รับประทานอาหาร
13.15 น.                            แบ่งกลุ่มย่อย ลงพื้นที่ตามฐานการเรียนรู้
                                      ฐานที่ 1. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
                                      ฐานที่ 2. เล่าขานตำนานวัดเพี้ยราม
                                      ฐานที่ 3. ผสมผสานสวนเกษตร
                                      ฐานที่ 4. บ้านชัยชิดชอบ
16.00 น.                            ตัดต่อ เตรียมงาน สรุปผลงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำเสนอต่อไป
18.30 น.                            รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.                            กิจกรรมสันทนาการ
19.30 น.                            นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
21.00 น.                            กิจกรรม “จุดเทียนส่องทาง” โดยพี่ๆนักศึกษา
 
 
  
กำหนดการโครงการ เยาวชนรู้รักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ปี 2

ตอน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับกับมัคคุเทศก์น้อย ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560

 
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560       
06.00 น.                            ตื่นเช้าทำบุญตักบาตร /  ไหว้หลวงพ่อพญาราม /  ร่วมกันที่วัดเพี้ยราม
08.00 น.                            รับประทานอาหารร่วมกันที่วัดเพี้ยราม                                  
09.00 น.                            บรรยายในหัวข้อ “บทบาทเยาวชน กับการการท่องเที่ยวชุมชน”
                                      โดย ดร.ศิวาพร พยัฆคนันท์ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว และการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10.30 น.                            ระดมความคิดเห็น “บทเรียน ประสบการณ์ การทำงานชุมชน”      
11.30 น.                            นำเสนอผลงานกลุ่ม
12.00 น.                            มอบเกียรติบัตร พร้อมถ่ายรูป
12.30 น.                            รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 น.                            เดินทางกลับ
 
*****************************************************
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/มี.ค./2560
      เอกสารประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 21/มี.ค./2560
      โครงการ เยาวชนรู้รักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ปี 2 13/มี.ค./2560
      คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน 9/มี.ค./2560
      กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 6/มี.ค./2560